Religion på Internet

Det er hverken svært eller umuligt at finde oplysninger om religion på internet. Faktisk er der mulighed for at finde masser af oplysninger!

Internet adgang betyder at man på en hurtig og nem måde kan åbne for både små og store biblioteker eller databaser. Og det er lige meget om man henter fra en database i USA eller i Lyngby.

Man skal ikke selv kontakte alle de mange databaser der findes for at spørge om de har oplysninger om religion. Dels har nogle internet vejvisere samlet oplysninger i nogle kategorier, og dels findes der nogle søgerobotter som lynhurtigt kan undersøge hvor der findes oplysninger om konkrete emner.

Lær-IT projektet tilbyder en generel introduktion til hvordan man søger efter informationer på internet.

I det følgende vises en række muligheder for at finde informationer om religion på internet. Slip ikke eleverne løs på internet, men søg og udvælg selv et antal gode steder hvortil eleverne kan henvises. Derved udnyttes den begrænsede undervisningstid bedst mulig og eleverne sikres nogle lødige informationer.

Søg og find

Med internet adgang gives der mulighed for at hente et væld af informationer på især engelsk, men også tyske databaser kan kontaktes. Interessant for undervisningen i folkeskolen er naturligvis informationer på dansk.

En dansk søgerobot med navnet Jubii, kan finde relevante databaser med informationer om religion og kristendom.

Klik ind på Jubii og indtast søgeordet religion. Jubii giver nu (ændres løbende) et antal søgeresultater som alle rummer information på dansk om religion, dog hovedsagelig om kristendom. Der vises 20 søgeresultater ad gangen, ved at klikke i bunden af siden på frem, vises de næste tyve. Her findes en skønsom blanding af oplysninger om menigheder, kristne trossamfund, men også oplysninger fra Dialogcenteret om nyreligiøse bevægelser, oplysninger om Santalmissionens arbejde rundt om i verden og Asgårds Hedninge Info om den Nordiske mytologi.

Ved at klikke på et af søgeresultaterne åbnes for det pågældende steds homepage. Her præsenteres informationsstedet og der gives indgange til stedets informationer. Vi prøver her at klikke os ind på "Kat-Web -uofficiel homepage for den katolske kirke i Danmark med links til katolske kirker verden over."

Der kan klikkes på alle de understregede linier og teksten med oplysninger ruller frem i den brede højre spalte. Der er altså her vældig mange oplysninger om bl.a. den katolske kirkes historie, om centrale dele af katolsk tro og f.eks. også et helt leksikon med 2418 opslagsord.

Du kan finde en masse informationer om folkekirken pĺ nettet. Her kan den evangelisk-lutherske kirkes bekendelsesskrifter findes, et fyldigt uddrag af salmebogskommisionens statusrapport med salmetekster og melodier (noder), en oversigt over samtlige stifter med statistiske oplysninger samt links til sogne der allerede nu har egen hjemmeside/adresse på internettet. Man kan skrive til Web-pastoren eller til en samtalegruppe og få svar på forskellige spørgsmål om kristendom, folkekirke m.v.

Gå tilbage til Jubii`s liste med fundne steder under søgeordet "Religion". Prøv f.eks. også at klikke ind på "viamedia". Her fremkommer en homepage med en række links om kirke og kristendom i Danmark, hovedsaglig om den evangelisk-lutherske kirke, men også med links til den svenske og norske kirke, samt til en række andre kristne trossamfund.

Gå igen tilbage til Jubii`s homepage og forsøg med andre søgeord, f.eks. kristendom, Islam og Hinduisme. 

Det kan være en god idé at oparbejde et katalog med adresser på gode steder/homepages. Man vil da hurtigt kunne angive for elever hvor de kan finde relevante informationer.

F.eks. opdaterer Dialogcenteret jævnligt sine adresser som rummer aktuelt nyt om nyreligiøse bevægelser i både ind og udland, det sker blandt andet på adressen "Ajour Religion" og på "Dialogcenteret"  men også "IKON - Informations- og Samtaleforum for Kristendom og Nyreligiøsitet" giver et væld af oplysninger herom. Blandt andet findes også de seneste numre af tidsskriftet IKON med samtlige artikler, undervisningsvejledninger m.v.

Naturligvis findes Bibelen også på nettet, dog endnu ikke i den sidste udgave, men i en 1931 udgave af GT og en 1907 af NT. Til gengæld kan man søge på enkelt ord og begreber, ikke alene i den danske oversættelse men også i både engelske, tyske og græske. 

På engelsk og ...

En anden søgerobot hedder ALTA VISTA. Med den søges der efter informationer i databaser over hele verden. Her er det hovedsaglig informationer på engelsk som hentes frem.

ALTA VISTA søger iblandt en utrolig masse databaser og får derfor kontakt med en uoverskuelig mængde adresser. Så det er vigtigt at vide hvad man vil have informationer om.

Prøv f.eks. at lade Alta Vista søge på "Religiøs dimension". Da gives mange muligheder med adresser på engelsk, dansk, svensk med videre. Og her er samlet alle mulige adresser der bruger begreberne religiøs dimension i en eller anden sammenhæng.

Også her er det en god ide at gemme nogle gode adresser. F.eks. "Facets of Religion"  På denne adresse findes et enormt bibliotek med informationer om alle de store religioner. Klik f.eks. ind på "Christianity" og se de mange undergrupper der kan afsøges. Gruppen "Art and history" giver bl.a. adgang til en illustreret rundtur i Vatikanet. Denne adresse rummer også en masse links til andre relevante adresser med informationer om religion på nettet.

"The Islam Page" er en blandt mange med informationer om Islam. Men denne er særdeles omfattende og rummer en uhyre mængde opslagsmuligheder om islam i historisk og nutidig skikkelse. Bl.a. gives introduktion til Islam, forskellige forestillinger forklares (f.eks. vedrørende paradiset og helvede), og forskellige fester og ritualer beskrives.

Den interesserede i New-Age vil næppe kunne komme udenom "Spirit-WWW" , hvor der er samlet en uoverskuelig mængde af henvisninger til tekster, udsagn m.v. fra alle New-Age verdenens forskellige bevægelser. Her findes oplysninger om alt mellem himmel og jord, samt et omfattende arkiv man også frit kan bevæge sig rundt i.

Opgaveideer:

Trosbekendelsens historie
Lad Jubii søge på ordet "Religion", find adressen "Kirken på nettet",  klik på "Indholdsfortegnelsen" (en lille fisk) hvorved INDEX fremkommer. Klik dernæst på "Bekendelsesskrifter". Klik på "Den apostoliske trosbekendelse" og print den ud.

Gå tilbage til "Menu-side" og klik på "Katolsk mini-leksikon", klik på "a" og rul ned i teksten til apostolisk trosbekendelse. Læs om trosbekendelsen, men skriv ikke ud! Ved udskrift vil alle sider med ordforklaringer til begyndelsesbogstavet "a" komme væltende!

Forskellige opfattelser af dåb
Lad Jubii søge på ordet "Religion". Undersøg synet på dåben hos Martin Luther, den katolske kirke og Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. Klik frem som anført:

Martin Luther: Find "Kirken på nettet" klik til "INDEX" klik til "Bekendelsesskrifter" klik til "Luthers lille katekismus" klik til "Dåben".
Den katolske kirke: Find "Kirken på nettet" klik til "Katolsk minileksikon" klik til begyndelsesbogstavet "d" og blader frem til dåb.
Jesu Krist Kirke af Sidste Dages Hellige: Find Jubii´s oversigtsside "Mennesket - Religion" klik til "Jesu Krist Kirke af Sidste Dages Hellige" klik til begyndelsesbogstavet "d" find "dåb", her angives flere forklarende links.

Bemærk at baptisterne har en hjemmeside "Kristuskirkens Hjemmeside", men i skrivende stund er der endnu ikke mulighed for her at finde en artikel om baptisternes dåbssyn. Det er muligt at slå op i Bibelen under ordet dåb, på nettet foregår det i bibeludgaven fra 1931. Den findes også under "kirken på nettet" klik på "Bibelen".

Endelig er det muligt at finde kalkmalerier med dåbsmotivet. Dette gøres under "Kirken på nettet" klik på "Kalkmalerier".