Centrale emner
Fagene
Eksempler
Specialundervisning
Skolebiblioteket
Lær-IT er produceret af Undervisningsministeriet, Folkeskoleafdelingen.

Indholdet blev udviklet af Folkeskoleafdelingens fagkonsulenter i samarbejde med udvalgte fagkyndige lærere i folkeskolen i perioden 1995-1999.

Den tekniske produktion er foretaget af UNI-C, Danmarks EDB-Center for Forskning og Uddannelse.

                                                             [Tak til]